Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

Mai anh về nhé !

Mai anh về nhé! Sông Hương
Đông Ba ở lại, Tràng Tiền nghe em
Chưa về - nhớ đã duềnh lên
Nhớ nắng An Cựu, bóng thềm Kim Long
Nhớ Dã Viên, nhớ Vĩnh Ninh
Trường An, Vỹ Dạ, Phú Bình, An Tây
Nhớ bầu trời Huế trắng mây
Hu đa chưa bật đã say men tình...

Anh về Huế nhớ anh không?...

23/7/2017
XEM BÀI TRƯỚC XEM BÀI SAU TRANG CHỦ